Ηράκλειο, Κρήτη | info@koh.gr | + 30 698 661 6852

Γενική Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση

27 Ιανουαρίου 2024

Το Δ.Σ. του Κολυμβητικού Ομίλου Ηρακλείου, συγκαλεί Γενική Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση στις 7 Φεβρουαρίου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 με τα ακόλουθα θέματα:


1. Εκλογή 3μελούς Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης.
2. Έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Οικονομικός απολογισμός.
4. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
5. Έγκριση Διαχείρισης και Οικονομικού Απολογισμού.
6. Προϋπολογισμός επόμενου έτους - Προτάσεις
7. Εκλογή μελών της 3μελούς Εφορευτικής Επιτροπής που διενεργεί τις εκλογές.
8. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Η Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στο γυμναστήριο του ΚΟΗ

Η υποβολή υποψηφιοτήτων για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο (πρόεδρος ή μέλος) ή την Εξελεγκτική Επιτροπή γίνεται με κατάθεση αίτησης στα γραφεία του Συλλόγου μέχρι το Σάββατο 3 Φεβρουαρίου 2024.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται την ίδια μέρα και ώρα 18:00 με τα παρόντα μέλη.

Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης στα γραφεία του συλλόγου στο Κολυμβητήριο Ηρακλείου, παρουσία δικηγόρου ορισμένου από το Δικηγορικό Σύλλογο Ηρακλείου, όπως προβλέπεται από τον νόμο, και κατά τις ώρες 18:30 – 20:30 της ίδιας ημέρας.

Pin It

ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, © 2020