Ηράκλειο, Κρήτη | info@koh.gr | + 30 698 661 6852

Γενική Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση

05 Απριλίου 2022

Το Δ.Σ. του Κολυμβητικού Ομίλου Ηρακλείου, συγκαλεί Γενική Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση στις 13 Απριλίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 με τα ακόλουθα θέματα:


1. Εκλογή 3μελούς Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης.
2. Έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Οικονομικός απολογισμός.
4. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής
5. Έγκριση Διαχείρισης και Οικονομικού Απολογισμού.
6. Προϋπολογισμός επόμενου έτους - Προτάσεις
7. Εκλογή μελών της 3μελούς Εφορευτικής Επιτροπής που διενεργεί τις εκλογές.
8. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής.

Η Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας zoom. Ο σχετικός σύνδεσμος θα αποσταλεί ηλεκτρονικά μέσω email στα μέλη.
Παρακαλούνται τα μέλη να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία του Συλλόγου στο Κολυμβητήριο Ηρακλείου και να γνωστοποιήσουν τα email τους.

Η υποβολή υποψηφιοτήτων για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο ή την Εξελεγκτική Επιτροπή γίνεται με κατάθεση αίτησης στα γραφεία του Συλλόγου μέχρι την Τρίτη 12 Απριλίου.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται την ίδια μέρα και ώρα 17:00 με τα παρόντα μέλη.

Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης στα γραφεία του συλλόγου στο Κολυμβητήριο Ηρακλείου, παρουσία δικηγόρου ορισμένου από το Δικηγορικό Σύλλογο Ηρακλείου, όπως προβλέπεται από τον νόμο, και κατά τις ώρες 18:00 – 20:00 της ίδιας ημέρας.

Pin It

ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, © 2020